Kişiler Arası İletişim

tarafından
387
Kişiler Arası İletişim

İnsan çevresinden etkilenen ve çevresini etkileyen sosyal bir varlıktır. Dolayısıyla ilişki kurmak bizim için bir ihtiyaçtır. Aile ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri, romantik ilişkiler yaşamımızda var olan ilişki türleridir. Kişiler arası ilişkiler, bireylerin geçmiş yaşantıları, kişilik özellikleri, ilişkinin kurulduğu bağlam gibi pek çok faktörden etkilenmektedir.

Çevremizdeki insanlarla kurduğumuz bu ilişkiler, yaşam doyumunu, yaşam kalitesini ve ruhsal sağlığı etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle ruhsal anlamda sağlıklı bir yetişkin olabilmek için sağlıklı ilişkilere sahip olmak oldukça mühimdir. Sağlıklı, olumlu ve besleyici ilişkiler kurmak hayatımızda olması gereken sosyal desteğin de anahtarıdır.

Yaşamımızda karşılaştığımız sorunların önemli bir kısmının nedeni kişiler arası ilişkilerimizdir. Kişiler arası problemler etkileşimde bulunan bireylerden en az birinin var olan ilişkiden hoşnut olmaması ile ortaya çıkar. Günlük yaşantımızda başkalarıyla bir arada yaşıyor olmak kişilerarası sorunları da kaçınılmaz hale getirir. Sorunları yok etmeye çalışmak ya da hiç olmamasını talep etmek işe yarar bir çözüm yolu olmayacaktır. Bu sorunlarla baş edebilme becerisi kazanmak ise daha işlevseldir. Sağlıklı ilişki kurabilmek için sosyal becerilere sahip olmamız gerekmektedir. Psikoterapi bu becerileri kazanma noktasında bize yardımcı olmaktadır.

İlişki problemleri pek çok nedene bağlı olarak oluşmaktadır. İletişim kurma becerimizin yetersiz olması bu nedenlerden biridir. İletişim kurabilmek en temelde karşıdakinin düşüncelerini ve duygularını anlayabilmekte yatar. Kendi duygularımızı ve karşımızdakinin duygularını tanıyabilme, fark edebilme ve anlayabilme düzeyimiz ilişkilerimizin kalitesine etki eder. Kendi duygularımızın farkında olmak ve ne hissettiğimizi gerçekçi bir şekilde değerlendirebilmek oldukça önemlidir. İletişim kurarken karşı tarafı suçlayıcı tarzda konuşmak yerine karşıdaki kişinin davranışlarının bizde oluşturduğu duyguyu ifade etmek ilişkiyi daha olumlu bir tarafa götürebilir. Empati kurmada zorluk yaşamamız, karşılıklı güven duygusunun olmaması ve saygı unsurunun yokluğu gibi unsurlar da ilişkilerimize olumsuz yönde etki etmektedir.