Tiroid Nodülü

tarafından
263
Tiroid Nodülü

Tiroid nodülü; tiroid bezi içerisinde oluşan kitleler olarak tanımlanmaktadır. Farklı büyüklük ve yapılarda bulunan tiroid nodüllerinin pek çoğu iyi huylu ve zararsız olmakla birlikte bir bölümü takip ya da tedavi gerektirmektedir. %5 ila %10 oranında kanser riski barındıran tiroid nodüllerinin diğer iyi huylu nodüllerden ayırt edilmesinde ultrasonografi ve ince iğne aspirasyon biyopsisi bize yol gösterici olmaktadır.

Nefes darlığı ve yutkunma güçlüğü gibi bası semptomları, hipertiroidi ve kanser gibi durumlara yol açabilen tiroid nodüllerinin, erken tanısı ve nitelikli tedavisinin mutlaka alanında tecrübeli doktorlar tarafından uygulanmaları gerekmektedir.

Tiroid bezi hastalıkları arasında en sık karşılaşılan problem olan tiroid nodülleri, Türkiye’de de oldukça sık görülmektedir. Tiroid bezinin büyümesi anlamına gelen guatr ve tiroid nodülü oluşumunun temelinde iyot eksikliğinin önemli olduğu düşünülmektedir. Beslenme alışkanlıkları ve içme sularındaki iyot eksikliğine bağlı olarak ülkemizin bazı bölgelerinde diffüz guatr ve nodüler guatr hastalıklarını daha sık olarak görmekteyiz.

Tiroid Nodülü Nedir?

Tiroid nodülü; tiroid dokusu içerisindeki izole şişlik olarak tanımlanmaktadır. Fizik muayene, kan testleri ve radyolojik tanı yöntemleri (öncelikle tiroid ultrasonografisi) ile belirlenen tiroid nodüllerinin tamamının kanser olmadığı ve kansere dönüşmeyeceği unutulmamalıdır.Tiroid ultrasonografisi sırasında kanser riski açışından kuşkulu olarak değerlendirilen tiroid nodüllerine tanısal amaçla ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılmalıdır. Hipertiroidisi yani zehirli guatr tablosu olanlarda hastalığın tiplendirmesini yapmak amacıyla tiroid sintigrafisi yapılması da gerekebilir. Radyoizotop maddenin damar yolunda verilmesi ile yapılan bir tetkiktir. Radyoizotupun tutulmasına bağlı olarak sıcak nodül veya soğuk nodül olarak yorum yapılır. Tiroid sintigrafisi ile hastalığın toksik adenom, toksik nodüler guatr ya da Graves hastalığı gibi ipertiroidi yapan nedenlerden hangisi olduğuna karar verilebilir.

Tiroid kanserlerinin gelişiminde genetik faktörler ve baş boyun bölgesinin radyasyona maruz kalması önemli faktörlerdir. Ayrıca çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkan tiroid nodüllerinin de kanser riskinin daha yüksek olabileceği akılda tutulmalıdır.

Tiroid Nodül Ameliyatı

Kadınlarda daha sık görülen tiroid nodüllerinin bazı durumlarda ameliyat ile tedavi edilmesi gerekmektedir. Tiroid nodüllerinin herhangi birinde kanserli hücre tespit edilmesi, kanser şüphesinin bulunması, takip sürecinde nodülün hızlı büyüdüğünün tespit edilmesi, birden fazla nodülün varlığı ve hipertiroidi tespit edilmesinin yanı sıra hastanın günlük yaşamını olumsuz etkileyecek ses kısıklığı yutma güçlüğü ve kozmetik problemlerin açığa çıkması durumunda tiroid nodül ameliyatı gerekebilmektedir.

  • Total tiroidektomi

  • Lobektomi (Tek taraflı total tiroidektomi)

  • Total tiroidektomi ile birlikte bölgesel lenf nodu diseksiyonları

Tiroid ameliyatı sonrası süreçte hastanın yakın takipte olması, tiroid hormonlarının periyodik olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bazı hastalarda dışarıdan tiroid hormonu alımı hayat boyu gerekebilmektedir. Bu süreçte hastaların doktor önerileri dışına çıkmaması, kullanılması gereken ilaçların aksatılmaması büyük önem taşımaktadır.

Tiroid Nodül Belirtileri

Tiroid nodülü halk arasında boğazda nodül olarak da bilinmektedir. Bu şikayet günlük yaşamda birtakım problemlere yol açmaktadır. Peki boğazda nodül nasıl anlaşılır?

  • Boyunda şişlik ve dolgunluk hissi

  • Nefes alıp vermede ve yutkunma sırasında güçlük

  • Ses kısıklığı

  • Seste çatallaşma

  • Boyunda ağrı

  • Yutkunma sırasında boyundaki şişliğin hareket etmesi

Aynı zamanda boğazda nodül belirtileri; nodülün hormon salgılaması durumunda zehirli guatr belirtileri de yaşanabilmektedir. Çarpıntı, titreme, terleme, kilo kaybı gibi şikayetler yaşanabilmektedir.